Längs vägen mellan Gråmanstorp och Bjersgård har det legat en medeltida borg. 950 meter öster om Mariakyrkan i Gråmanstorp. Borgen låg på den nästan runda ”Froebacken” omedelbart norr om vägen mellan Gråmanstorp och Bjersgård. Idag är backen i beteshagen trädbevuxen. ”Froebacken” är klingande ädelskånska och betyder översatt till svenska ”Frubacken”.

År 1268 härskade ”Fru Cæcilia de Oxlef” över borgen med en tillhörande by strax norr om borgen. Hon var änka efter Nicolaus Stabularius, alltså Niels Stallmästare. Vid den tiden var ”stabularius” chef för danska kungens stallar och beridna följe och domare, alltså en betydande storman.

Backen är märkt som fornlämning men aldrig undersökt. Tillhörande bondbyn Oxlef/Ouslöff försvann på 1500-talet. Några arkeologiska sökningar eller utgrävningar efter den har inte heller gjorts. En tidigare rättare på godset Bjersgård har dock på 1960-talet vittnat om att det i samband med plöjning uppdagats stensättningar och spår av bränd ved i marken. Ett luftvärnskompani som var stationerat på backen under 1940-talet har troligtvis påverkat hur backen ser ut idag.

Bevis för skånska borgfrun Cecilias existens finns i bland annat ett donationsbrev av 1268 som upprättas i samband med att änkan Cecilia sökte sig till det bland högre ståndspersoner populära nya fransickanerklostret S:t Clara i Roskilde i Danmark. Där önskade hon tillbringa sin ålderdom som nunna. Enligt ”Langebeks Diplomatarium” var Cecilia fortfarande  1292 nunna i S:t Clara. Klosterbyggnaderna revs  1579. För att inte Cecilias barn skulle kunna klandra donationen räknas i dokumentet upp att de skulle få bland annat borgen Oxlef med tillhörande by i Skåne.

Borgfruns sigill finns bevarat. Tyvärr i dåligt skick. Lyckligtvis blev det avritat på 1700-talet. Därför vet vi att det i sigillet finns en borg med tre små torn. Borgen på Froebacken var säkerligen inte någon jättebyggnad. Snarare en enkel träborg i ek, är historieforskaren Torsten Hannrups mening. Det är nog inte en alltför djärv gissning att ursprunget till namnet Borgen, på friherreätten Gyllenstiernas tidigare och nuvarande bostad på Bjersgård, är finns på Froebacken.

Thorbjörn Petersen


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2013-03-20 av Inger Persson