– skildringar ur Bjersgårdstraktens historia
Bjersgård, av U Thersner 1817

Bjersgård, av U Thersner 1817

En god historia om hur det var för länge, länge sedan har alltid uppskattats av barn. För den delen även av vuxna med barnasinnet i behåll. Under många års vandringar och cykelturer i och omkring Bjersgård har jag roat barn med att peka ut platser för ruggiga händelser. Mer eller mindre sanna berättelser med lokal folklig förankring.

Hösten 2010 efterfrågade mitt barnbarn Joel en bok med berättelserna samlade. Det fanns inte, så det blev till att skriva ihop en liten bok avsedd enbart för honom och mina andra barnbarn. Min hembygds natur och historia är viktig för mig och många andra. Vi delar gärna med oss.

Mitt bidrag är berättelser från Bjersgårdstrakten. Några är över 600 år gamla, andra något nyare. Somligt finns det historiska belägg för, annat är skrönor. Berättelser av detta slag lever sina egna liv. De bör fritt ur minnet berättas på platsen det handlar om.

Därför är det för återberättare tillåtet att lägga till – men inte gärna dra ifrån.

Klippan i augusti 2013
Thorbjörn Petersen