Vandringsled Räfshalen-Juskushall-Ruveröd

Karta vandringsled Räfshalen

1. Ruveröd – idyll skapad av hårt arbete

Ruveröds kvarn anlades 1837 och var i drift till 1930. Bostadshuset består av kök, kammare och förråd. 1890 flyttar Petter och Teolina Larsson till möllan. Han kallades Petter möllaren i bygden och blev den sista möllaren i Ruveröd. Där bodde familjen med åtta egna och två andra barn.

Byggnaden var bebodd fram till 1951. Möllan är nu i Riseberga-Färingtofta Hembygdsförenings ägo. Föreningen har genomfört en upprustning av kvarnen.

2. Ybbarpsån

Trollsländor fascinerar de flesta. De är vackra skickliga flygare men också glupska rovdjur. Vid Ruveröd finns flera arter och den mest spektakulära är den i Skåne ganska sällsynta kungstrollsländan. En annan slända är den mindre sjötrollsländan.

Andra arter som kan ses här är bred trollslända, stenflodtrollslända och flodflickslända samt blå och blåbandad jungfruslända. Sätt dig en sommardag vid vattnet och njut av sländornas flykt och sprakande färger

3 Juskushall – eldsprutande berg från dinosauriernas tid

Juskushall är en rest av de vulkaner som var aktiva under jura och tidig krita och är en basaltkupp med omgivande isälvsavlagringar. I området från Ringsjön och norrut till Ljungbyhedstrakten finns cirka 50 synliga spår av vulkanisk verksamhet.

Hur gammal är denna vulkan? Det finns olika teorier. Ett förslag säger att det hände för 140-190 miljoner år sedan. Den vulkaniska aktiviteten kan ha ägt rum flera gånger. Ljud- och ljuseffekterna måste ha varit enorma. Den varma magman och omkringflygande stenar ändrade landskapet. När magmans flöde upphörde bildades de fem-, sexkantiga basaltstenarna i vulkanens ”halsgrop” eller utloppsröret. Basalten är mörk, basisk och den kubiska formen gör den lätt att känna igen. I röset intill stigen strax innan du kommer fram till uppgången mot Juskushall kan du se basaltstenar.

Den som vill ha en liten utmaning kan nu välja att gå uppför branten till toppen av vulkanen.

4. Räfshalen – rofylld glänta med myllrande liv

Räfshalen är en ängsmark som omges av blandskog och tallbevuxen mossmark. Det är en torräng och ljunghed med jungfrulin, hårginst, slåttergubbe, svinrot och låsbräken. På den lilla mossen blommar klockljung i juli och i de gamla torvtäkterna lyser kallans vita blommor på försommaren.

Kring Räfshalen kan du se de flesta av Skånes dagfjärilar som violettkantad guldvinge, hagtornsfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge och skogspärlemorfjäril. Att komma hit en varm solig dag kan bli en upplevelse ni aldrig kommer att glömma. Här fladdrar det av fjärilsvingar i alla färger och många arter uppträder i stort antal. Av Skånes idag cirka 65 bofasta arter kan 40 ses här. Lägg därtill tre arter bastardsvärmare och metallvingesvärmare.

På hundkäxen brukar det också sitta stora mängder av den röd- svart randiga strimlusen och den nektarälskande humlebaggen. Här i nejden finns många fåglar som mindre hackspett, trädlärka, tofsmes, svartmes, törnskata, bivråk, enkelbeckasin och trana tillhör de som kan ses och höras.

Historik

Räfshalen, betyder ”rävsvansen”. Fram till 1800- talets mitt var den en del av en vidsträckt utmark där traktens djur gick på bete. Vid 1800-talets slut fanns ett torp, Per Jacobs, som odlade två åkerlyckor. Resterande del kom även fortsättningsvis att vara permanent gräsmark. Redan på 1930-talet övergavs både torp och odlingar. Man kan se spår efter torpet i närheten av den stora granen. I början av sommaren kantas grundresterna av vackert blommande gamla torparrosor.

Området sköts av Föreningen Klippanbygdens Natur sedan 1985. De jämna ytorna, främst de gamla åkerlyckorna, slås med lie i månadsskiftet juli-augusti i samband med föreningens slåttergille. På hösten betas ängen av nötkreatur.

Under alla årstider kan man vandra in till Räfshalen, slå sig ner i en inbjudande backe och bara njuta av naturens skönhet med dess ljud och dofter!

Om du inte vill gå tillbaka samma väg kan du välja att följa den streckade linjen som markeras på kartan. På vägen passerar du kommunens enda badsjö, Bandsjön.

Hämta vandringskartan i pdf-format

Läs mer om Räfshalen
Läs mer om Juskushall
Läs mer om Ruveröd


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-04-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman