Idyll skapad av hårt arbete

Ruveröd   Foto: Inger Persson

Här startar du eller avslutar  vandringsleden mellan Räfshalen och Ruveröd.

Blåbandad Jungfruslända Foto: Thomas Arnström

Ruveröds vattenkvarnsanläggning består av ett litet envånings boningshus byggt i skiftesverk med stolpar och båler av eke och under halmtak samt inrymmande stuga, kök, kammare och spiskammare samt ett invid detta beläget kvarnhus likaledes byggt i skiftesverk av eke och med fullständigt bevarad kvarninredning.Även denna sistnämnda byggnad är i en våning och under halmtak. Den inrymmer en enda lokal:kvarnkammaren.

Ruveröd 2011 Foto: Bengt Hertzman

Historik
Fåglar
Trollsländor
Hitta hit

Upp

  Historik


Dessa herrar har fixat mycket vid kvarnen. Foto: Lars-Erik Braun.
Sten Andreasson och Ebbe Nilsson.

Foto: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Dialekt- och ortsnamnsarkivet: ” I Ruveröd har man börjat odlingen med en röjning i skogen. Det är det som –röd betyder. Vad ruve ursprungligen syftar på är oklart, kanske skrovlig mark (samma ord som ruva) eller att man fångat fisk i närheten (fisknamnet ruda). Den äldsta bevarade skriftformen är Ruerødt från 1584.”

Kvarnen anlades 1837 då kvartermästare Carl Rönström fick tillstånd att anlägga en kvarn.
1890 flyttade Petter och Teolina Larsson till möllan. Han kallades Petter möllare i bygden och blev den sista möllaren i Ruveröd. Kvarnen var igång fram till 1930.


Bostadshuset består av kök, kammare och förråd. Där bodde familjen med åtta egna och två andra barn.

Familjen Teolina och Petter Larsson Foto: Genom Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Byggnaden var bebodd fram till 1951. Övertogs av hembygdsföreningen som rustade upp den med bl a ett nytt vattenhjul 1975. Jobbet gjordes av två ungdomar med vapenfri tjänst. Huvudaxeln gick sönder 1987 och en ny gjordes av ett träd som fälldes i Modaröd. Vass som skördats på Sorrödssjön användes till taket. Nya kuggar till det stora kvarnhjulet tillverkades av Sune Friberg 1991. Det var 126 kuggar som tillverkades av avenbok.

Upp

Fåglar

Strömstare Foto: Tommi Sandberg

Invid Ruveröds kvarn flyter Ybbarpsån på sin väg mot Östra Sorrödssjön. Ån lockar fåglar som lever vid strömmande vatten och du kan på sommaren få se kungsfiskare och forsärla. Vintertid sitter strömstaren i forsen vid kvarnen. Fåglar som ofta ses i skogen kring Ruveröd är skogsduva, spillkråka, stjärtmes, mindre korsnäbb och gulsparv.

Upp

Trollsländor vid Ruveröd

Mindre sjötrollslända Foto: Lars Bergendorf

Trollsländor är djur som fascinerar de flesta. De är vackra skickliga flygare men också glupska rovdjur. Trollsländor ses oftast vid vatten. Sjöar och dammar men även vid åar och bäckar.

Fina trollsländemiljöer vid Ruveröd Foto: Bengt Hertzman

Längs Ybbarpsån vid Ruveröd kan man få se flera arter trollsländor och den mest spektakulära är nog den i Skåne ganska sällsynta kungstrollsländan, en stor gul- och svartrandig slända som oftast håller till vid rinnande vatten.

Kungstrollslända vid Ruveröd Foto: Bengt Hertzman

En annan mindre vanlig trollslända som lever vid Ruveröd är den mindre sjötrollsländan. Hanens bakkropp är blåpudrad och vingfläckarna gula till skillnad mot den även vid Ruveröd förekommande större sjötrollslända som har svarta fläckar.

Strutbräken vid Ruveröd Foto: Bengt Hertzman

Andra arter som kan ses här är bred trollslända, sandflodtrollslända, stenflodtrollslända, blå kejsartrollslända, röd flickslända och flodflickslända samt blåbandad och blå jungfruslända som är stora sländor med breda vingar som närmast påminner om fjärilar i flykten. Sätt dig ett slag vid den strömmande ån och njut av sländornas flykt och sprakande färger. Bästa tiden att se de nämnda arterna är slutet av maj till slutet av juli.

Blå kejsartrollslända vilar i majbräken vid Ruveröd Foto: Bengt Hertzman

Under sensommaren är det gott om fjärilar och blomflugor bland örterna kring kvarnen. Man kan bland annat se amiral, silverstreckad pärlemorfjäril, citronfjäril och skogspärlemorfjäril suga nektar på hampflockel och fackelblomster.

Skogspärlemorfjäril på hampflockel Foto: Bengt Hertzman

Skogspärlemorfjäril på hampflockel Foto: Bengt Hertzman

Vandra gärna vår led mellan Ruveröd och Räfshalen, ca 1.5 km. Juskushall passeras på vägen och chans att gå upp till predikstolen på toppen. Längs leden finns möjlighet att lära sig om naturen och kulturen via informationsskyltar.

En bit av vandringsleden Foto: Bertil Hagberg

Se foton från invigningen 21 september 2012
http://www.hembygd.se/skane/files/2012/01/visproj-till-hemsidan_höst-20122.pdf

Upp

Hitta hit

Gör din egen vägbeskrivning till Ruveröd

Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning

Från väg 108 mellan Spången och Hyllstofta vrider man av mot Värgapet österut. Kör ca 1 km, du ser Östra Sorrödssjön  på vänster sida och efter ytterligare ca 500 meter kör du över Ybbarpsån och vrider omedelbart till höger efter ån. Du är nu framme vid Ruveröds kvarn.
Parkera bilen här och gå tillbaka över bron och gå till vänster och följ skogsvägen rakt fram enligt beskrivning på skylten.

GPS-koordinater
RT90: X: 6220950, Y: 1344680
WGS84: Lat N 56° 5′ 30″ Lon E 13° 18′ 34″
Decimal: 56.0917, 13.3097

Upp

Sidan uppdaterad 2021-10-27 av Bengt Hertzman och Inger Persson