GRAVFÄLT MED URSPRUNG I BRONSÅLDERN?

Här på höjden ligger ett gravfält med fyra gravhögar och en rund stensättning. Högarna är mellan 11 och 20 meter stora och upp till 1,7 meter höga. Stensättningen är 7 meter i diameter. En bit nedanför gravfältet ligger ännu en gravhög. Den är 25 meter i diameter och 1,5 meter hög.

Gravfältet ligger i ett karaktäristiskt höjdläge och anlades kanske redan under den äldre bronsåldern. Gravarna är inte utgrävda men fynd från andra undersökta högar låter oss ana, vad som kan döljas under gräset. En kista av stenhällar eller en urholkad ekstock finns ofta placerad på markytan i centrum av graven. Här har en viktig person begravt med några personliga tillhörigheter. Över kistan har ett stenröse byggts och täckts med jord eller grästorvor. Det är inte bara en person som blivit begravd här utan flera och under en lång tidsrymd.  I högens ytterkanter har senare urnor med brända ben från andra personer gravsatts.

I stensättningen är troligen endast en person begravd. Brandgravskicket blev under den yngre delen av bronsåldern dominerande och fortsatte sedan att användas jämsides med skelettbegravningar under järnåldern. 

Förhistoriska gravfält ligger oftast i anslutning till den dåtida bygden och gården eller gårdarna som utnyttjat gravfältet låg troligen någonstans i närheten.

GRAVFÄLT MED URSPRUNG I BRONSÅLDERN?  Gravfältet består av fyra 11-20 meter stora, upp till 1,7 meter höga gravhögar och en rund 7 meter i diameter stor stensättning. Nedanför gravfältet ligger ännu en gravhög. Den är 25 meter i diameter och 1,5 meter hög. Gravfältet ligger i ett karaktäristiskt höjdläge och anlades kanske redan under den äldre bronsåldern. Gravarna är inte utgrävda men genom andra undersökta högar vet vi att en kista av stenhällar eller en urholkad ekstock finns ofta placerad på markytan i centrum av graven. Här har en viktig person begravt med några personliga tillhörigheter. Över kistan har ett stenröse byggts och täckts med jord eller grästorvor. I högens ytterkanter har senare urnor med brända ben från andra personer gravsatts. I stensättningen är troligen endast en person begravd. Brandgravskicket blev under den yngre delen av bronsåldern dominerande och användes sedan jämsides med skelettbegravningar under järnåldern. Förhistoriska gravfält ligger i anslutning till den dåtida bygden och gården eller gårdarna som utnyttjat gravfältet låg i närheten.

Koordinater 56.153737,13.085763

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2019-03-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman