Äskekull – basaltvägen vid eneskogen i Anderstorp

Foto: Erik Kjellin

Äskekull (Eskekull) är en okänd pärla i  Klippans kommun. Namnet visar att platsen varit bevuxen med ask. Den ligger nära Anderstorp i Eneskogen och man kör den skyltade vägen mot skogen där man parkerar på vänster sida på en betesmark. Runtom det nyligen ditflyttade större stenblocket på toppen kan man om gräset är kort se  mängder av mindre basaltpelare och basaltblock. Några säkert lösa stenar, men några kanske i fast klyft. Fast klyft innebär att basalten går rakt ned i underjorden. I Ortsnamnsarkivet är platsen benämnd Högalid (Anderstorp nr 2).

Foto: Inger Persson

Men det finns mycket mycket mer att se! Följer man Skåneleden österut och där den svänger av vänster mot Natthall, går man bara med kanske hundra meter. Sedan svänger man av i nittio grader till höger och går österut. Det är tre stenmurar med taggtråd och den sista stenmuren är fylld av basalt. Mellan de två första stenmurarna är en liten våtmark och det är slyigt och en del björnbärssnår. Efter den sista stenmuren har vi en fantastisk rasbrant av basalt, höga fina bokar och det helt fantastiska – en unik basaltväg! Den enda väg som byggts i en rasbrant! Den har använts till att transportera hö från hömadorna utmed Rönne å. 

Foto: Inger Persson

Följer du basaltvägen sydväst utmed Rönne å mot Billinge, så i slutet av rasbranten där finner du en fem sex större basaltblock i fast klyft. Du finner också utmed vägen ett ”hål” i rasbranten – möjligen någon form av byggnad. En backstuga?? Det sagt med stor reservation.
Koordinater 56.00792, 13.37450

Foto: Erik Kjellin

Text: Erik Kjellin


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-01-03 av Inger Persson