Rallate – ett klassiskt utflyktsmål

Basaltkuppen vid Rallate foto, Eric Kjellin

En av de bäst bevarade basaltkupperna i Skåne och tack vare närheten till Skäralid och lättillgängligheten i skogsbrynet intill landsvägen Skäralid-Röstånga har det varit ett utflyktsmål för många sedan länge och därmed en av de mest kända vulkanresterna. Utbrottet skedde för cirka 110 miljoner år sedan (Bergelin 2010), det vill säga under äldre kritaperioden.

Basaltpelare foto, Eric Kjellin

Man kan se ett hundratal basaltpelare vid Rallate. I närheten finns en stor grop som kom till när bönderna på 1800-talet tog märgel för att förbättra jorden. Med tanke på läget kan den här märgeln innehållit vulkanisk tuff. Namnet betyder ”rulla till” eller ”ragla till”. Troligtvis har här legat en landsvägskrog för länge sedan. (Dialekt – och Ortsnamnsarkivet) Från Villands härad, Vånga där ett torp med samma namn legat ska namnet betyda ”stanna till” och från Östra Göinge fanns ett annat torp med detta namn. Där hade bott en smed, en ra´lasmed, alltså en smed som jobbat vid järnväg. Basaltkuppen ovan ligger ju väldigt nära den gamla järnvägen Klippan-Röstånga så det är en möjlig förklaring även här.

Rallate foto, Eric Kjellin

Basaltkuppen ligger intill väg 13 i södergående riktning ca 1500 meter från Skäralid. Lättast parkerar man vid en liten vägficka på höger sida och går resten av biten och svänger upp i skogen vid en mindre bäck nära skylten som markerar Svalövs kommun.
Koordinater 56.0276, 13.2653

Text: Bengt Hertzman

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-03-18 av Bengt Hertzman