Högakull – den västligaste av våra vulkaner

Högakull, som ligger i Bonnarp på Bonnarpsheden med Skärån som flyter förbi precis öster om, kan väl tyckas vara en av minstingarna bland vulkanerna. Men tänker man på ett sandlagrena här kan vara så djupa som 20-30 meter, ter sig den sig möjligtvis något mer imponerande. Det är alltså bara toppen som sticker upp, en sex sju meter hög kanske.

Sanden kommer från Söderåsen när den slipades ned av inlandsisen. Vattnet rann ned igenom Skäralid Klöva hallar medfl. Kvidingedeltat kallar geologerna detta.

Basalt är synlig mestadels mot Skärån, men även lite på på toppen. Det finns ett betongrör in i Högakull så här kan man gå in i en vulkan! Från andra sidan Skärån, när det är höst och/eller vår och träden är avlövade, är siluetten av Högakull ganska imponerande. Högakull är en kär liten favorit. På samma sida Skärån, borta vid golfbanan, ligger två stjärngravar med åtminstone två basaltpelare i sig. Tre stjärngravar till finns där men tyvärr överväxta.

Högakull är den mest västligaste av våra vulkaner om man inte räknar stenbrottet i Kvidinge där de två djupa hålen markerar var det en gång var vulkaner. När de började bryta basalt där vid förra sekelskiftet, användes det bland annat till husbygge, i lanthandeln i Axtorp byggd 1914, finns det en sju åtta basaltpelare – en synlig från vägen. Samma kanske med Högakull i torpen Ålstorp och Ljungstorp. Ålstorp låg precis söder om Högakull och Ljungstorp precis bortanför bron. Längre bort mellan landningsbanorna ligger Rynke mölla, som man kan se dammvallen till. Möjligen kan vi hitta basaltpelare som byggstenar här i dessa. I Högakull finns det ett ”oförklarligt” hål i den nordostligaste änden – kanske har de tagit byggnadsmaterial där?
Koordinater 56.07864, 13.19690

Högakull ligger där man svänger in till flygklubben och första grusvägen till höger, vid hästmonumentet där.

Text och foto: Erik Kjellin

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-01-27 av Inger Persson