Juskushall – Skånes näst högsta basaltpelare och granne med slåtteräng

Foto: Erik Kjellin

Juskushall – Klippans kommuns finaste och största vulkan som med sina knappa 25 meters höjd över närmaste omgivning erbjuder fantastiska vyer på ett par punkter.
Mot väster en sankmark där tranorna häckar om våren. Mot öster över granskog och fria vidder.
Man ser långt!

Landskapet, som du ser omkring vulkanen, är det sydligaste stråket på en mäktig och variationsrik avsmältningszon med rullstensåsar, sandslätter och dödisgropar. Denna inlandsis från nordost krossade berggrunden men byggde samtidigt upp något nytt.

Drumliner, det vill säga moränryggar i skydd av berg är inte ovanligt, men drumliner i skydd av vulkaner är unikt och blickar du mot söder ser du en sådan. I dalen i nordväst som bildats av en isälv, har tidigare varit betesmarker och s.k. mader, avsedda för höproduktion. Här rann också Ybbarpsån i sin gamla fåra.

När du står nedanför Juskushall ser du en helt fantastisk basaltpelarvägg på minst fem sex meter, Skånes näst största! Men lättillgänglig. Den finns under Predikstolen som ofta återfinns med bild i olika geologiska böcker.

Foto: Inger Persson


Det är liksom en hästsko till höger och vänster om trappan med helt fanatiska väggar av basaltpelare.

Foto: Bengt Hertzman


Mitt på Juskushall när man kommit upp på toppen och lite längre fram, finns det en ”källa” som är stensatt, liten och kvadratisk. En liten bit från toppen mot sydväst döljer sig ytterligare några stora basaltblock bevuxna med bland annat stensöta och svartbräken.

Jätten Juskus lär bo i berget. När han och familjen flyttade in är okänt, men det bör ha varit före brons- och järnåldern. Jättar gillar inte ljudet av metall! Han kom sannolikt före munkarnas ankomst till Herrevadskloster! Nära Juskushall längs vandringsleden från Ruveröds kvarn finner du den fina ängen Räfshalen.
Koordinater  56.085939, 13.306455

Foto: Bengt Hertzman
Foto: Inger Persson
Foto: Bengt Hertzman

Text: Bengt Hertzman

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-21 av Inger Persson och Bengt Hertzman