Foto: Bengt Hertzman

Färingtofta kyrka är Klippans kommuns östligast belägna kyrka. Det är en medeltidskyrka, men på 1820-talet gjordes en större ombyggnad och då fick den sitt nuvarande utseende. Kyrkorummet bildar en så kallad tvärkyrka med längdaxeln i nord-sydligriktning. Altaret och predikstolen, som är kombinerade, är placerade på långhusets östra vägg.

Den ursprungliga kyrkan i Färingtofta uppfördes sannolikt på 1200-talet, men byggdes om helt i början av 1800-talet. Arkitekten J.W. Gerss ritade kyrkan i dess nuvärde utseende. Den ombyggda kyrkan invigdes 1828. Sitt namn, Josephinas kyrka, fick kyrkan för att den vid nyinvigningen 1828 tillägnades kronprinsessan, senare drottningen, Josephina, Oscar I:s hustru. Det finns idag inte många rester kvar av den gamla medeltidskyrkan. Tornet blev färdigt 1797. Dopfunten av sandsten är skapad av en okänd konstnär och härstammar från medeltiden. Den har tidigare varit målad, först i starka färger under medeltiden därefter marmorerad. Sitt nuvarande utseende fick den 1961.

Foto: Inger Persson

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson