Vedby kyrka Foto: Bo Bengtsson
Vedby kyrka Foto: Bo Bengtsson

Vedby nuvarande kyrka är från 1860-talet, men den är byggd på samma plats som den tidigare medeltidskyrkan. Från den äldre kyrkan är bevarat ett triumfkrucifix i ek från medeltiden, som numera förvaras på Historiska museet i Lund. Samtidigt som kyrkobygget pågick utvidgades kyrkogården, vilken var färdig på hösten 1867.

Kyrkan fick sin orgel samma år som invigningen. Den transporterades från Malmö till Stehag och därifrån med häst och vagn till Vedby. Altartavlan är skänkt av ägaren till Pappersbruket.

Foto: Inger Persson

Kyrkan fick många gåvor av församlingens syförening, bl a mässkrud, ljusstakar, lampetter och kollekthåvar.


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson