Röstånga kyrka Foto: Inger Persson
Röstånga kyrka Foto: Inger Persson

Kyrkan är uppförd senast i början av 1220-talet och av den medeltida byggnaden är bara den nuvarande mittdelen kvar. Övrigt har förstörts vid restaureringar och om-och tillbyggnader. Kyrkan saknade troligen torn från början. Klockorna var upphängda i en fristående klockstapel, som 1813 ersattes av en med kyrkans västra gavel sammanbyggda klockstol. Sin nuvarande utformning fick kyrkan 1939 i samband med en påbyggnad.

Vid en genomgripande restaurering 1839 omformades korpatiet, vapenhuset i trä revs, yttertaket togs ned och såldes och ersattes med tak av trästickor. Vid den restaureringen försvann också den medeltida inredningen med undantag för dopfunten och dopfatet av mässing från 1500-talet. Från 1700-talet finns även ett par ljusstakar bevarade samt ett exemplar av Karl XII:s bibel. Kyrkan genomgick ytterligare en stor restaurering 1893 då spåntaket ersattes med plåt, de gamla träfönsterna ersattes med gjutjärnsfönster, predikstolen flyttades ner i kyrkan, nya bänkar sattes in och kyrkan med undantag för valvet vitmenades. Ytterligare restaureringar har gjorts på 1900-talet, då bl a taket kläddes med tegelpannor.

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson