Källna kyrka 2020 Foto: Inger Persson

Kyrkan byggdes i rött tegel 1870-71 med västtorn och rektangulärt långhus med en femsidig avslutning i öster. Den tidigare sockenkyrkan låg vid Rönneå, söder om den nuvarande. En större renovering gjordes ca 1940.

Sedan 1979 står 1480 års kyrkklocka i vapenhuset, deponerad av Helsingborgs museum.

Foto: Bengt Hertzman 2020

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson