Kvidinge kyrka Foto: Bengt Hertzman
Kvidinge kyrka Foto: Bengt Herzman

Kvidinge kyrka invigdes 1886, då den medeltida kyrkan från mitten av 1100-talet revs. Den gamla kyrkans torn behölls dock men byggdes om. Kyrkan är byggd i nygotisk stil och med Caroli kyrka i Malmö som förebild. Altartavlan målades till kyrkans invigning av konstprofessor Mårten Eskil Winge, Stockholm, och föreställer Jesus i Emmaus.

Från den gamla kyrkan finns  en altaruppsats från 1708-09 bevarad av bildsnidaren Gustaf Kilman, Borås, en ljuskrona från 1600-talet och fyra huvudbanér med anknytning till den närbelägna Tommarps kungsgård.

Från vår egen tid finns fyra glasmålningar utförda av Ängelholms konstnären Nils Möller.
Kyrkan rymmer 600 personer men i norra korsarmen har ett sidokapell inretts för att åstadkomma större närhet i gudstjänsterna.

Sönnarslövs kapell

Foto: Bengt Hertzman

© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson