Gråmanstorps kyrka Foto: Inger Persson 2019

Gråmanstorps kyrka ligger i Klippans församling vid vägen mot Ängelholm. Omkring 1160 färdigställdes kyrkan som helgades åt jungfru Maria. Kyrkobyggnaden uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevadskloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund.

Interiör 2024 Foto: Bengt Hertzman

Under 1400-talet tillkom kyrktornet i väster och kyrkan försågs med innertak med kryssvalv. Upphängningsanordningen för kyrkklockorna är medeltida. Dopfunten är samtida med kyrkan och de märkliga figurerna på dess bas är fortfarande föremål för forskares spekulationer. Är det jätten Finn eller kanske en demon? Dopfunten är av sandsten och upphovsmannen oidentifierad och saknar paralleller.

Övre delen av dopfunten Foto: Bengt Hertzman
Nordportalen med de skulpterade tympanonfälten.
Foto: Bengt Hertzman
Vy över kyrkogården Foto: Inger Persson

Jätten Finn
Jättevargen fast i sten

 
© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2024-01-22 av Inger Persson och Bengt Hertzman