Konga kyrka Foto: Inger Persson
Konga kyrka Foto: Inger Persson

Konga kyrka är en typisk medeltida landsbygdskyrka, där inga allt för genomgripande förändringar har förstört dess medeltida prägel. Kyrkan byggdes troligen i slutet av 1100-talet, bestod av från öster räknat absid, kor och långhus. Absiden skildes från koret av triunbågen, och koret från långhuset av triumfbågen, där nu korset hänger på norra sidan. Långhuset bestod av två kvadrater d.v.s dubbelt så långt som det var brett. Den tredje delen samt tornet har byggts till. Väggarna i absiden bär spår av två medeltida kalkmålningsdekorationer. Nuvarande altartavlan kom till 1910 och är en kopia efter en tavla av konstnär Carl Block, Holbäck, Danmark, utförd av konstnär Mattias Taube, densamme som gjort altartavlan i Ask kyrka.

I långhusets valv ser vi till vänster Jungfru Maria bebådelse, ängeln Gabriel med rikt veckad dräkt och med spira i handen samt Maria som knäböjer vid en läspulpet. Till höger ser vi Marias möte med Johannes döparens moder Elisabeth. I södra valvet avbildades Jesu födelse, dock har vissa delar utplånats. Till höger i samma valv ser vi Maria stå med ett barn i famnen. I västra valvet skildras de vise männen och i norra valvet barnamorden i Betlehem.

Kyrkotornet färdigställdes först 1796, tidigare hade man en klockstapel som togs bort 1799 enligt prostvisitationen.

Konga kyrka Foto: Bengt Hertzman
Foto: Inger Persson

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson