Riseberga kyrka Foto: Inger Persson
Riseberga kyrka, foto: Inger Persson


Riseberga kyrka är dokumenterad från ca mitten på 1500-talet, men åtminstone delar av tornet är troligen ännu äldre. Riseberga kyrka invid Rönne å är en saltkyrka med långhus, smalare kor i väster och ett torn. Långhuset är försett med stora rundbågiga fönster och tunnvalv dekorerade med målningar av professor Einar Forseth. En altarpredikstol finns i koret.

Kyrkan med från början ett lågt torn har medeltida ursprung och kan ursprungligen ha varit ett kapell medan Herrevads klosterkyrka varit församlingskyrka. Långhuset var från början rektangulärt och endast 12 meter långt.

Vid 1600-talets slut byggdes kyrkan troligen om och 1707 byggdes tornet på för att ge plats för kyrkklockorna. På 1700-talet tillkom korsarmar åt norr och söder. Enligt traditionen har man hämtat stenen från ruinerna av Herrevads kloster. År 1819-1820 förlängdes långhuset och koret flyttades över från öster till väster. Vid återinvigningen 1820 tillägnades kyrkan kronprins Oscar I och benämnes alltså Oscars kyrka.  År 1937 restaurerades kyrkan, varvid tunnvalvet försågs med målningar av professor Einar Forseth. En ny inre restaurering gjordes 1987.

Foto: Bengt Hertzman

På kyrkogården finns även ett större gravkapell, byggt 1937, som fortfarande används. Det finns också ett kolumbarium (gravsättningsrum för urnor), vilket är unikt för landsbygdskyrkogårdar. Känt är också generalguvernör J C Tolls gravmonument, med den höga avbrutna pelaren.

Kyrkan är den största i kommunen, åtminstone om man räknar hur många besökare som samtidigt får vistas i kyrkan, nämligen 500 st.


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson