Östra Ljungby kyrka 2020 Foto: Inger Persson

Östra Ljungby kyrka är uppförd i slutet av 1850-talet med långhus och femsidigt avslutat korparti. Det kvadratiska tornet tillkom ett par årtionden tidigare. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv. Väggarna är målade i brun kvaderimmitation.

Foto: Bengt Hertzman 2020

Äldst bland kyrkans inventarier är dopfunten, som är huggen i sandsten och med rund skål och smyckad med repstav. Dopfunten är från senromansk tid (1200-tal). Dopfatet i mässing är ett vackert arbete från 1500-talets senare del. Den medeltida kyrkan låg på samma plats.

Foto: Bo Bengtsson

© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson