Broarna vid Gråmastorp

I bakgrund den före detta järnvägsbron Foto: Inger Persson 2006

Järnvägsbron över Bäljane å

Foto: Axel Blomgren

Järnvägsbron över Bäljane å levde sitt liv i femtio år. Med en höjd på 18 meter räknades bron som södra Sveriges högsta när den stod klar år 1907. Järnvägslinjen Ängelholm-Klippan gick ekonomiskt aldrig riktigt bra och lades ner 1953. År 1958 fick landsvägen till Ängelholm ny sträckning, järnvägsbron revs och ny bro för landsvägstrafik byggdes. Den nya bron blev mycket lägre än den tidigare järnvägsbron.
Koordinater: 56.142537, 13.113513 – idag väg 13

Gamla landsvägsbron över Bäljane å

Foto: Axel Blomgren

Den gamla landsvägen från Åby-Klippan till Gråmanstorp är idag en cykel- och gångväg. Vägen leder över Bäljane å innan den når den gamla kyrkbyn. Den har haft stor betydelse som förbindelse mellan Ängelholm och mellersta Skåne. Vid Åby-Klippan nådde vägen från Ängelholm och Gråmanstorp fram till landsvägen Helsingborg-Kristianstad vilket gjorde Åby till en landsvägsknut. Den gamla stenvalvsbron ersattes av en bro i betong år 1928.
Koordinater: 56.142651, 13.112032 – idag cykelväg

Foto: Axel Blomgren
I förgrunden dagens cykelväg. Är cirka 100 meter mellan broarna. Foto: Axel Blomgren
Vy mot Kvidinge Foto: Axel Blomgren
Dagens väg 13. Foto: Mats Pettersson

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-23 av Inger Persson och Bengt Hertzman