Gammal järnvägsbro på Bläsinge

Järnvägsbron Foto: Inger Persson
Järnvägsbron Foto: Inger Persson

Läs mer om Bläsinge ängar

Koordinater: 56.16712, 13.033218

Tranarpsbron

Tranarpsbron byggdes under åren 1994-1996 och är en av Klippans kommuns yngsta broar. Den invigdes 19 oktober 1996. Bron har två separata brobanor och E4 an passerar här över Rönneå vid Tranarp. Bron är 549 meter lång och beräknas vara den längsta i Skåne. Bron går högt över hela dalgången. Koordinater: 56.180922, 13.018005

Tranarpsbron Foton: Inger Persson

Ugglarps broar

Ugglarps pråmställe Foto: Axel Blomgren

Färja vid Ugglarps pråmställe nedströms Starby där Pinnån rinner ut i Rönne å, cirka 1918. Den kallades Prammen och pråmföraren kallades Prammaren. Pråmen var i trafik fram till 1942. De sista ägarna av pråmen var makarna Ivar och Anna Persson. 1910 var avgiften för överfart med hästskjuts tretton öre. Under 1930-talet var avgiften femtio öre för hästskjuts eller bil. Pråmen var ca 3,5 m bred och 8 m lång. Under en storm med översvämning i slutet av 1940-talet rasade pråmhuset, som då stod öde. 1944 byggde pionjärerna från I 6 i Kristianstad en träbro över Rönne å. 1974 byggde Vägverket en betongbro som finns kvar idag.
Bildtext ur Bygdebladet 2018:1
Koordinater: 56.207384, 12.986763

Ugglarps bro Foto: Bengt Hertzman

Här vid Ugglarps broar lämnar Rönneå Klippans kommun och flyter in i Ängelholms kommun.
Läs mer om området.

Ugglarps bro Foto: Inger Persson 2014

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-21 av Inger Persson och Bengt Hertzman