Gammal järnvägsbro på Bläsinge

Järnvägsbron Foto: Inger Persson
Järnvägsbron Foto: Inger Persson

Läs mer om Bläsinge ängar

Koordinater: 56.16712, 13.033218

Tranarpsbron

Tranarpsbron byggdes under åren 1994-1996 och är en av Klippans kommuns yngsta broar. Den invigdes 19 oktober 1996. Bron har två separata brobanor och E4 an passerar här över Rönneå vid Tranarp. Bron är 549 meter lång och beräknas vara den längsta i Skåne. Bron går högt över hela dalgången.

Koordinater: 56.180922, 13.018005

Tranarpsbron Foton: Inger Persson

Ugglarps broar

Ugglarps pråmställe Foto: Axel Blomgren

Färja vid Ugglarps pråmställe nedströms Starby där Pinnån rinner ut i Rönne å, cirka 1918. Den kallades Prammen och pråmföraren kallades Prammaren. Pråmen var i trafik fram till 1942. De sista ägarna av pråmen var makarna Ivar och Anna Persson. 1910 var avgiften för överfart med hästskjuts tretton öre. Under 1930-talet var avgiften femtio öre för hästskjuts eller bil. Pråmen var ca 3,5 m bred och 8 m lång. Under en storm med översvämning i slutet av 1940-talet rasade pråmhuset, som då stod öde. 1944 byggde pionjärerna från I 6 i Kristianstad en träbro över Rönne å. 1974 byggde Vägverket en betongbro som finns kvar idag.
Bildtext ur Bygdebladet 2018:1

Koordinater: 56.207384, 12.986763

”Övergångsstället av ån vid Tranarp har fått plats i dansk/svenska historien.
Länge var Tranarp vad det enda övergångsstället av Rönneå mellan Ängelholm och Sönnarslöv. Särskilt under de dansk/svenska striderna under 1600-talet hade vadet ett viktigt och strategiskt läge. 

Den 24 maj 1837 kallades till sammanträde om förslaget att bygga bro i Tranarp. Förslaget om en bro i Tranarp blev på mötet i majoritet, den 28 mars 1838 och beslutet fastställdes av Kungens befattningshavare. Beslutet överklagades. Mot slutet av 1840-talet var brofrågan åter aktuell.

Kallelse om sammanträde på Östra Ljungby Gästgivargård den 14 januari 1848 utgick. Vid detta möte beslutade man att en bro skulle uppföras och en kommitté tillsattes. Kungmajet beviljade anslag. Kallelse till nytt sammanträde de 24 februari 1849 beslutades.
Då bron sommaren 1852 stod färdig hade brokassan fortfarande omkring 17000 riksdaler i skulder. Enligt statistisk uppgift från 1878 kostade brobygget i Tranarp inte mindre än 141 riksdaler för varje helt hemman i de båda Åsbo Häraderna. Detta förutom statsbidrag och broavgifter. De första åren gav bron omkring 700 riksdaler årligen i broavgifter. När järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm stod färdig minskade inkomsten för broavgifter betydligt.
Under andra världskriget var mycket av svenska försvaret förlagda i området. Bland annat trupper från Ing 2 i Eksjö. Denne trupp byggde ortens första bro över Rönneå. En bro helt i trä och var närmast avsedd för militärt bruk men användes även av ortsbefolkningen.”
Citat hämtat från John Gustavsson, Norrekrok 2021

Ugglarps bro Foto: Bengt Hertzman

Här vid Ugglarps broar lämnar Rönneå Klippans kommun och flyter in i Ängelholms kommun.
Läs mer om området.

Ugglarps broar 2014 Foto: Inger Persson

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-10-20 av Inger Persson och Bengt Hertzman