Pinnån börjar sitt lopp i Sällerås sydväst om Skånes Fagerhult, där också såväl Stensån som mindre delar av Lagan har sin upprinnelse. Pinnån är ett av Rönneås större tillflöde. Pinnån avvattnar ett flertal sjöar uppströms och avrinningsområdet omfattar 212 km. Pinnån rinner in i Klippans kommun strax norr om Stidsvig. Läs mer om området vid Kopparmöllan.

Kopparmöllan

Kopparmöllan Foto: Inger Persson
Bron vid bilvägen Kopparmöllan Foto: Inger Persson
Gångbro vid idrottsplatsen Foto: Inger Persson 2019
Järnvägen mellan Östra Ljungby och Stidsvig, längs Skåne-Smålands järnväg som invigdes 1894. Järnvägen gick mellan Kärreberga och Värnamo. Gamla järnvägsbron, foto Inger Persson 2019

Koordinater: 56.19776, 13.13034

Mölletofta

Foto: Torgny Fridlund
Bron Mölletofta Foto: Axel Blomgren

Stenvalvsbron vid  Mölletofta byggdes 1874 av Jakob Månsson från Rya i tuktad natursten. Det är en valvbro i två spann och en total spännvidd på cirka 15 meter. Huset med vattenhjul innehöll stenhuggeri och stensliperi som drevs av familjen Juhlin. Juhlins hade senare försäljning av gravstenar på Storgatan 22 i Klippan. Den bedömdes på 1990 talet som en av de mera kulturhistoriskt värdefulla broarna i Skåne av Vägverket och är i stort sett i originalskick. Idag ser man bron från Bläsingehagevägen 
Koordinater: 56.19911, 13.10211.

Foto: Torgny Fridlund

Lundsmöllan

Lundsmöllan 1909 Foto: Axel Blomgren

Koordinater: 56.19859, 13.09035

Skvattemölla

Foto: Bengt Hertzman
Foto: Axel Blomgren

Koordinater: 56.19854, 13.086605

Läs mer om området runt Skvattemölla

Norrekrok

Foto: Inger Persson

Koordinater: 56.20135, 13.06445

Gångvad

Foto: Mats Pettersson 2019
Bron nummer två i Gångvad Foto: Bengt Hertzman 2019
Foto: Axel Blomgren

Betongbron vid Gångvad byggdes 1926 när vägen från Källna till Össjö fick ny sträckning. Idag finns ännu de gamla stenvalvsbroarna över Pinnån. De anses vara byggda i början av 1700-talet.
Koordinater: 56.21069, 13.04668

Bro som gått till gamla sågen Foto: Inger Persson 2002
Bro som gått till gamla sågen Foto: Mats Pettersson 2019

Koordinater: 56.20875, 13.05051 – ön sågen


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-02-19 av Inger Persson och Bengt Hertzman