Kättabro

Foto: Bertil Hagberg

En berättelse omtalar, att då bron byggdes rasade den tvenne gånger för byggmästaren, då trästöttorna slogs bort. Men när bron för tredje gången byggts färdig lade sig byggmästaren själv under bron , då byggställningarna avlägsnades. Om bron även denna gång rasade, ville han gå under med den. Men bron höll och håller än i dag.
Hämtat ur: Bondeliv i Riseberga och Lägerliv i Ljungbyhed. En sockenbok av Patrik Haller 1944

Kättabro Foto: Edgard Eriksson.

Bron vid Riseberga sägs vara byggd av sten som till en del är tagen från munkklostret – Herrevadskloster.

När det gäller Kättabro finns det två alternativa förklaringar till namnet. Antingen kätta = honkatt eller kätte = avbalkning för kreatur.  Det har funnits ett Kiätta brohus 1720 vilket skulle kunna peka på att det fanns en bro redan då och Kette Bro nämns 1820. 

Kättabro Foto: Mats Pettersson

Enligt uppgifter hämtade från Trafikverket om byggandet av Kättabro. Vid Risbergagården korsar väg nummer 1864 Rönne å på en trespännig stenvalvbro ursprungligen byggd 1880 i en spänstig och högrest form. Det centrala mittspannet dominerar konstruktionen och har en något tryckt valvform som trots den inte helt rundbågiga formen upplevs som harmonisk. Bron förstärktes genom bakgjutning år 1964 och 1967 försågs konstruktionen med nya kantbalkar och räcken.

Broplatsen är öppet belägen och trafikanterna över bron och på den närbelägna väg 1865 har goda möjligheter att betrakta bron innan överfart.
Koordinater: 56.067664, 13.314679

Foto: Inger Persson
Kättabro Foto: Inger Persson

Stocken – en spång över Rönneå

Stocken Foto: Inger Persson 2018

Den så kallade Kyrkstocken över Rönneå går mellan byn Vessmantorp och Riseberga kyrka. ”Stocken”, även kallad Kyrkspången var säkert en välkommen genväg för befolkningen på södra sidan om ån på väg till Riseberga kyrka. Koordinater: 56.0697, 13.301954

Stocken Foto: Axel Blomgren
Stocken Foto: Bengt Hertzman 2013
Stocken Foto: Inger Persson 2018

© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-01-21 av Inger Persson och Bengt Hertzman