Forsmöllan

Foto: Axel Blomgren

En eller flera möllor har funnits vid Forsmöllan, enligt uppgift redan på 1300-talet. Fotot på bron över Rönne å är taget 1912. Till vänster skymtar den gamla smedjan som byggdes 1827. Tegelhuset byggdes som kvarn 1873 och blev vid förra sekelskiftet även kraftstation. Byggnaden revs i början av 1980-talet. Till vänster syns även den sågmölla som fanns vid Forsmöllan. Bron byggdes i början av 1890-talet, men är idag avstängd av säkerhetsskäl.
Koordinater  56.117771, 13.16381

Foto: Axel Blomgren
Foto: Axel Blomgren 1918
Foto: Axel Blomgren
Foto: Axel Blomgren

Läs mer om området

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-28 av Inger Persson och Bengt Hertzman