Klingstorps- och Guvarpsbäcken möter Munkabroån

Foto: Bengt Hertzman 2013

Flera små bäckar och mindre vattenflöden samlar sig och rinner ut tillsammans i Rönneå vid Forestad. Närmast Rönneå är det Munkabroån som uppströms möter Guvarpsbäcken och Klingstorpsbäcken. Perstorpsdammarna har sitt sydliga utflöde i bäckarna. På sina ställen finns ännu flodpärlsmusslan kvar i en av sina få skånska livsmiljöer.

Romantikens broar

Foto: Bengt Hertzman 2013

I övre delen av Guvarpsbäcken ligger de två gamla stenbroarna, Romantikens broar. Åldern på broarna är okänd men troligen byggdes de i början av 1800 talet. De band tidigare samman torpen som låg på olika sidor om bäcken. Koordinater  56.06316, 13.387935
Läs mer om området

Foto Bengt Hertzman 2012

Munkabron

Munkabron Foto: Inger Persson 2019

Den nuvarande stenbron färdigställdes 1930. På slutet 1950-talet badades det flitigt på somrarna under bron, där flera av traktens barn fann sin badplats. Kräftor var då inte något ovanligt att se i bäcken.
Koordinater 56.049141, 13.370855

Läs mer om området

Text: Inger Persson


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2019-09-08 av Inger Persson och Bengt Hertzman