Bjersgårds mölla

Foto: Axel Blomgren

Möllan har anor från tidigt 1600-talet. En liten, vacker stenvalvsbro byggdes över kvarnrännan. Sjösystemet i Bjersgård skapades av Laxmand Gyldenstiern omkring 1610 för att förse mjölkvarnen och hammarmöllan vid Bjersgård med vattenkraft.
Koordinater 56.15688, 13.13216

Bjersgårds mölla Foto: Axel Blomgren

Bihagasjön

Fotot är troligen taget av Knut Bengtsson

Gedabron vid Bihagasjön. Sjön är egentligen en damm med namnet Byhagasjön. Dammen anlades på den plats där Smålarps byhage legat. Vattnet leds under bron ner till Fläskhallsrännan och vidare mot Vasasjön. Bron kan vara den ursprungliga som fanns redan i början av 1600-talet. Fotot är troligen taget av Knut Bengtsson som fotograferat sin bror Bertil ”Akka” Bengtsson och hunden Tjipp.
Koordinater 56.164862, 13.170719

Hålehus

Hålehus bron Foto: Axel Blomgren

På 1700-talet hade den lilla byn Smålarp inte mindre än 7 gårdar. Efter skiftet på 1800-talet hamnade en av gårdarna, Hålehus, på den östra sidan av Smålarpsån. Den enkla bron är sannolikt från denna tid.
Koordinater 56.152064, 13.154197

Slimminge

Bron vid Slimminge. Foto: Axel Blomgren

Små broar har fått anläggas över mindre bäckar och diken. I Slimminge, cirka 4 km norr om Vedby på vägen mot Gyllsjö, finns denna fina stenvalvbro. På bron ser man Ester och Albert Persson med familj, vilka arrenderade Slimminge 1917-1943.
Koordinater 56.170788, 13.20591

Text: Mats Pettersson

Läs mer om Bjersgårdsområdet.


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-21 av Inger Persson och Bengt Hertzman