Pappersbruket

Store bro Foto: Bengt Hertzman 2017
Store bro Foto: Axel Blomgren

Store bro
På 1770-talet köptes Klippans bruk av Abraham Tornérhjelm, som gjorde stora investeringar. Då byggdes en träbro över Rönne å och Bruket fick en betydligt kortare väg till Åby än tidigare. År 1844 ersattes träbron av en stenvalvsbro som kallades Store bro.
En smalspårig decauvillebana från Klippans järnvägsstation ner till Bruket fanns 1897-1917.
Koordinater: 56.121593, 13.14306

Barn under Store bro Foto: Axel Blomgren
Store bro Foto: Axel Blomgren
Store bro Foto: Axel Blomgren
Store bro från nordost Foto: Axel Blomgren
Foto från bruksområdet Foto: Per Hjort 2019

Järnvägsbron

Foto: Axel Blomgren

År 1917 byggdes järnväg till Bruket och en järnvägsbro tillkom. Pappersbruket hade magasin vid järnvägsstationen i Åby (Klippan) där varorna lagrades innan vidare transport till kunderna.

Foto: Axel Blomgren

Pappersbruket – Krikavägen

Foto: Egon Rangbo

År 1963 fick vägen från Krika till Pappersbruket en förlängning rakt norrut mot östra Klippan och en bro byggdes över Rönne å.

Läs mer om området

© Skånes Nordvästpassage. Sidan redigerad 2020-01-23 av Inger Persson och Bengt Hertzman