Bron vid Stackarpsdammen

Bron vid dammen Foto: Bengt Hertzman
Landsvägen över Stackarpsbron Foto: Axel Blomgren

Den nuvarande vägen Klöva Hallar-Stackarp-Klippan med bron över Rönneå blev klar för trafik 1919. Det blev en kraftig förbättring av kommunikationerna, Stackarpsborna fick tidigare utnyttja bron vid pappersbruket där de fick trängas med decauvillebanan när de skulle ta sig till Åby. Koordinater: 56.120468, 13.129692
Läs mer om området vid bron.

Broar vid Västra Sönnarslöv

Landsvägsbron

Foto: Inger Persson 2017
Foto: Bengt Hertzman 2017
Bygge av landsvägsbron
Militärkolonn Foto: Axel Blomgren

Koordinater: 56.133289, 13.094512

Järnvägsbron över Rönneå mellan Västra Sönnarslöv – Kvidinge

Vy mot Bläsinge Foto: Bengt Hertzman 2011

Koordinater: 56.13690, 13.08307

Foto: Axel Blomgren

Den ursprungliga bron från 1875 när järnvägen stod färdig byttes 1904 och fotograf Axel Blomgren var på plats. För att klara av arbetet tvingades man leda ån i en nygrävd fåra. Den avfotograferade fotografen, som liknar Axel Blomgren, står alltså i den torrlagda ån. Men vem tog fotot, egentligen?
Koordinater: 56.13509, 13.09663

Järnvägsbron över landsvägen mot Västra Sönnarslöv

Vägbygget Kvidinge-Klippan 1930 talet. I bakgrunden järnvägsbron.
Foto genom Kent Meissner Nybro
Järnvägsbron Foto: Axel Blomgren

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-23 av Inger Persson och Bengt Hertzman