Utloppet från Dagstorpssjön Foto: Erling Wilkens

Snällerödsån är ett muntert litet vattendrag som rinner från Dagstorpssjön i Höörs kommun och rinner ut i Rönneå nedanför Djupadals mölla. Sedan urminnes tider har det funnits kvarnar, sågar i ån, drivna av fallen som bildats på många platser. Enligt hörsägen skall det varit hammarsmedja för tackjärn från Snälleröds Säteris järnbruk på 1600-talet.

Snälleröds mölla är en plats där verksamhet bedrivits sedan urminnes tider. På 1950-talet var det gott om kräftor, bäcköring och ål i ån. Många tillflöden efter åns lopp gör att det bildas strida forsar och fall.

Bron vid Snälleröds idrottsplats. Foto: Erling Wilkens

Den gamla stenbron vid idrottsplatsen i Snällröd är fortfarande i gott skick, ersattes på 1930-talet av en betongbro strax invid. Kanske fanns denna bro redan på 1700-talet då Snälleröds säteri låg där idrottsplatsen är idag.
När man byggde idrottsplatsen fann man rester av de forna byggnaderna.
Koordinater 56.034075, 13.409243

Torrarödsmölla

Torrarödsmölla är okänd för de flesta, men Erling Wilkens minns murarna som var kvar och källaren var intakt under hans barndom. Uppgifter hur länge och när det var i drift finns det inga uppgifter på. Idag kan man se lite murrester, ingången till källaren och fallet.

Foto: Erling Wilkens

Svinabron

Svinabron c:a 500 m innan ån rinner ut i Rönneå. Bron ligger i korsningen mellan Torrarödsvägen och Rögnarödsvägen. Okänd fotograf.
Koordinater 56.021317, 13.387613

Den gamla stenvalvsbron över Snällerödsån, ett fint och gediget arbete som väl har motstått tidens tand. Foto och text Edgard Eriksson.

Foto av Svinabron 2019: Bengt Hertzman

Texter hämtade i Bygdeband


Läs mer om området

© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-01-28 av Inger Persson och Bengt Hertzman