Bron vid Spången

Foto: Inger Persson 2020
Foto: Inger Persson 2020
Foto: Axel Blomgren

Öster om Ljungbyhed passerar väg 13 över Rönneå på en tvåspännig stenvalvbro från 1920. Konstruktionen är mycket välgjord med bearbetad sten i såväl valv som sidomurar och koner. Murarna är lagda med kvaderhuggen sten i jämna skift och valvens kanter är tydligt markerade i brosidorna. Bron konstruerades och uppfördes med betongförstärkta valv och landfästen, vilket var vanligt vid tiden mellan de renodlade sten- och betongbroarna.

Vid en ombyggnad 1965 togs de ursprungliga stengardisterna bort, bron bakgöts med armerad betong och konstruktionen försågs med en konsolerad brobaneplatta som möjliggjorde en separat gångbana på uppströmssidan. Uppgifter hämtade på Trafiksäkerhetsverket.

Äldre uppgifter om Spången bron är hämtade från boken Bondeliv i Riseberga och Lägerliv i Ljungbyhed. En sockenbok av Patrik Haller från 1944.

Vid gästgivaregården vid Spången en bit längre nedåt ån har troligen en gång i tiden legat en liknande stock eller spång som den vid Riseberga kyrka. Stället vid gästgivaregården kallades nämligen förr i tiden S:t Thomae Spång och den omtalas under detta namn bland annat vid Karl XI:s krig i Skåne, år 1675 till 1679. Ordet spång går förresten igen i det nutida namnet Spången.

Foto: Axel Blomgren

För 200 år sedan fanns här vid Spången en mindre marknadsplats där det såldes kött, fläsk, ägg och viss kreaturshandel. Här träffades folk från många avlägsna platser. Postlinjen mellan Klippan och Höör passerade här.
Koordinater: 56.076083, 13.262258

Sommar och vinterbild från Spången Foto: Axel Blomgren

Nybron

Foto: Axel Blomgren
Foto: Oscar Rosen
Foto: Oscar Rosen 1910
Foto Oscar Rosen

Bilderna ovan, är tagna av Oscar Rosén i början av 1900-talet, syns gör den gamla bron över Rönneå vid Nybro. När denna ursprungligen byggdes saknas det uppgift om. Bron byggdes om helt 1933 och har under senare år förbättrats två gånger.
Koordinater: 56.080358, 13.237517

Järnvägsbron Lilla Kloster

Foto: Bertil ”Akka” Bengtsson 1951

På bilden ovan syns en Hilding Carlsson-rälsbuss på bron vid Lilla Kloster. Denna typ av rälsbuss användes som ersättare till ångloken innan modernare rälsbussar sattes in i slutet av 1950-talet.

Järnvägsbron vid Lilla Kloster Foto: Bengt Hertzman

Bron var en del i Klippan-Eslövs järnväg som började byggas 1891 och i oktober 1892 stod sträckan Klippan-Röstånga klar. Sex år senare förlängdes den till Eslöv. Persontrafiken lades ned 1961 medan transporterna till F5 i Ljungbyhed fortsatte några år in på 1970-talet.

Bron över Rönneå har 21,5 meters spann och är tillverkad av Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm. Den var färdig i augusti 1891. 1951 var bron sliten och rostangreppen svåra och arbete med att byta överbyggnaden inleddes. Arbetet utfördes på nätterna när tågtrafiken stod stilla. Den nuvarande brobalken är från 1959.

Några år på 1980-talet bedrevs trafik med veterantåg från Klippan men numera rullar endast dressiner på den.
Koordinater: 56.091349, 13.21447


© Skånes Nordvästpassage. Sidan redigerad 2020-02-05 av Inger Persson och Bengt Hertzman