Den meandrande Rönneå från Natthall Foto, Bengt Hertzman 2020

Rönneå börjar i Ringsjön och har en längd på 83 kilometer när den når sitt utlopp i Skälderviken vid Ängelholm. Rönneå flyter lugnt in i Klippans kommun strax innan Djupadal och har sitt slut i kommunen vid Ugglarps broar. Det finns flera viktiga biflöden i kommunen som Snällrödsån, Ybbarpsån, Bäljane å, Pinnån och Klövabäcken. Ån passerar en del gamla broar på vägen och några utvalda presenteras här på vår hemsida under Vatten och broar.

Gångbro över Rönne å vid Torraröd. Foto: Bengt Hertzman

Djupadalsbron

En gammal kvarn har legat här vid Djupadal långt tillbaka.
Området är vulkaniskt och geologiskt intressant. Man kan se delar av de gamla broarna men det är mest kanotisterna som kommer i kontakt med dem för det är svårt att paddla genom utan man får bära konoten en bit. Koordinater: 56.018487, 13.384695
Läs mer Djupadal

Två av de äldre broarna Foto: Inger Persson

Forestadsbron

Vy över Forestad med bron Foto: Bertil Hagberg

Byn Forestad består av två samlade bebyggelser på var sin sida av Rönneå. Bydelarna sammanbinds av en vacker gammal stenbro som är byggd under 1800-talet. Totala spännvidden cirka 75 meter i fyra spann. Överbyggnad, mellanstöd, landfästen och bankar uppförda av tuktad natursten i kallmur, numera fogad. Räckena är från 1985. Bron är, förutom kantbalkar, räcken och sprutbetong i originalskick. Den är mycket dekorativ och samverkar med den vackra omgivningen.
Koordinater: 56.034902, 13.342788

Foto: Jan Borgfelt
Från Bygdeband
Foto: Bengt Hertzman 2020© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-09-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman