Mötesplats för åar, vägar och fåglar

Regelbundna översvämningar utmed Rönneå skapar goda förutsättningar för att studera fåglar under vår- och höstflyttningen. Vill du ta del av denna flyttningsrörelse kan Ugglarps broar vara en väl vald plats. Här kan du njuta av vadarna som springer omkring på de blottade maderna eller änderna som simmar omkring i de grunda vattensamlingarna. Kricka, stjärtand och skedand är vanliga under flyttningsperioderna.

Sångsvan, foto Judit Brolid

Under sommaren har vattnet dragit sig tillbaka och vi får en annan karaktär på området. De fuktiga maderna har ersatts av stora betade områden som gynnar arter som kornknarr och vaktel. I buskmarkerna intill kan du få höra gräshoppsångarens svirrande sång.

Sothöna Foto: Judit Brolid

Pilgrimsfalk, foto Judit Brolid

Väljer du att besöka området en vinterdag så får du kanske sällskap av en jagande havsörn, blå kärrhök eller fjällvråk eller av snösparvarna som nervöst flyger omkring för att söka föda på ängarna.

Dialekt och ortsnamnsarkivet:Det kan vara fågelbeteckningen uggla som ingår i Ugglarp, men helt säkert är det inte. Det skulle också kunna vara ett forndanskt ord som betyder ’vindling’ eller liknande, ett ord besläktat med verbet vika. Det skulle i så fall syfta på en bäck med vindlande lopp. Senare delen av namnet är ordet torp, som på medeltiden oftast betecknade en nyanlagd gård, alltså ett nybygge. Här uppträder det i formen –arp och –erup, den förra skånsk, den senare en dansk skriftform. Vglerup 1516.”

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Ugglarps broarVar vill du börja din resa:

Vägbeskrivning

Om du kör från Klippan/Kvidinge hittar du till Ugglarps broar genom att köra till Starby kyrka och därefter fortsätta mot Ängelholm. Du svänger sedan av mot Källna Össjö och efter ca 1 km är du vid bron över Rönneå. Bron och vägen är smal så tänk på var du parkerar. Vid bron finns också en rastplats för kanotister.

GPS-koordinater
Decimal: 56.2073, 12.9868

Text: Leif Dehlin


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-02-04 av Inger Persson och Bengt Hertzman