Storspovens drill över gulärlornas fuktängar

Bläsinge ängar med Skälderviken i bakgrunden Foto: Bertil Hagberg

På våren möter dig spovdrillarna redan vid ankomsten till dessa fuktängar. Bland kor och hästar trippar gulärlor och rödbena och strandskata varnar med sina gälla läten. Är du botaniskt intresserad bör du stanna upp och njuta av doften från myskgräset.

Historik
Fauna och flora
Fågelräkningar
Hitta hit
Vill du veta mer

Vy över ängarna mot Söderåsen Foto: Inger Persson

Upp

Historik

Dialekt och ortsnamnsarkivet: ”Bläsinge Det heter på äldre skånsk dialekt bläsa för blåsa. Bläsinge är alltså ’stället där det blåser’. Äldst finns namnet bevarat från 1516 (Blesiinge)”

Vättinge : ”Första gången namnet är belagt för den gård som nu kallas så är 1812 (Wettinge). Tidigare kallades gården Gäddemölla (Giede mølle 1584). Namnet Vättinge togs nog från ett nu försvunnet gatehus i Rösa under Bjärsgård som kallades Wättinge 1713. Namnet har först använts om en våtmark eller vattensamling. Ordet har med väta att göra. Namnet Gäddemölla är en förkortning av ett längre namn, Gäddevadsmölla, alltså ’möllan vid Gäddevadet’”

Bläsinge  Foto: Bengt Hertzman

På äldre kartor går det att se att Rönneåns dalgång varit blötare innan avvattnande diken anlades. Marken var svår att bruka men översvämningarna gav tilltalande och givande fodermark men skörden svår att förutspå.

Bläsinge ängar ligger sydväst om Östra Ljungby och utgörs idag av låglänt betesmarker utmed Rönneå.

Upp

Flora och fauna

Storspoven är sällsynt i Nordvästskåne Foto: Tommi Sandberg

Bläsinge ängar är ett av Klippans kommuns mest värdefulla fågelområden och har stor betydelse för häckande, rastande och övervintrande våtmarksfåglar. Området översvämmas nästan årligen och fungerar under våren som rastlokal för olika änder och vadare. I området häckar bland annat brun kärrhök, tornfalk, rödbena, tofsvipa, gulärla och gräshoppsångare, som framför sin svirrande sång när skymningen faller.

Gulärlan häckar vid Bläsinge Foto: Tommi Sandberg

Bland annat förekommer rödbena, rödspov, storspov, enkelbeckasin, skogssnäppa och spovsnäppa. Ofta ses vårens första sädesärlor, starar och sävsparvar på de översvämmade åker- och ängsmarkerna. Med lite tur kan jordugglan ses.

Jorduggla Foto: Lars Nilsson

Området torkar normalt ut i maj, men försommarnätterna bjuder ofta på spelande storspovar och sjungande kärrsångare. Bläsinge ängar är även en viktig lokal för många rovfåglar – på hösten när rovfåglarna sträcker söderut. Bland annat kan bivråk, stenfalk, blå och brun kärrhök ses tillsammans med en och annan örn.

Rådjur och harar är vanligt förekommande i området.

Fälthare Foto: Bengt Hertzman

Botaniskt intressant är bland annat ängsmyskgräs som är relativt ovanligt.

Översvämning Foto: Inger Persson

Vintervy Foto: Kent Ivarsson

Plötsligt händer allt

Läs Lars Nilssons skildring av en magisk augustimorgon

Upp

Fågelräkningar

Klippanbygdens Natur har sedan 1998 deltagit i European birdwatch day första helgen i oktober. En av platserna som bevakas under några timmar är Bläsinge ängar.

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Bläsinge ängar
Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
Kör du från Klippan mot Östra Ljungby står en skylt, ”Bläsinge ängar”, som visar dig vägen. Kör in mot ängarna och stanna lämpligast vid den f.d. järnvägen mellan Stidsvig och Åstorp. En fin observationsplats finner du på järnvägbron. Här har du en god överblick över området utan att störa de häckande eller rastande fåglarna. Närmsta bussförbindelse: Linje 510, hållplats Östra Ljungby/Bläsinge Ängar

Kolla bussförbindelser
Reseplanerare - Knapplänk

GPS-koordinater
RT 90: X 6230314 Y 1328194
WGS84: Lat 56° 10′ 12,22″ Lon 13° 2′ 20,69″
Decimal: 56.1700, 13.0390

Upp


© Skånes Nordvästpassage.


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-02-04 av Inger Persson och Bengt Hertzman