Bokskogar, rasbranter och porlande bäckar

Dialekt och ortsnamnsarkivet: ”Ravinen Skäralid har ju många söndervittrade rasbranter. Det är nog dessa som åsyftas med skär, som är samma som ordet skärv. Lid betyder ’backsluttning.”

Bokskog vid Kopparhatten Foto: Torgny Fridlund

Läs mer om Nationalparken

Vid Kopparhatten Foto: Torgny Fridlund

Oktobervandring i Skäralid

Cykling i landskapet Bortom Nationalparken; tips på cykelrunda.

Läs skrönorna om Kopparhatten och Hjortasprånget, text av Solveig Andreasson


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2021-09-24 av Inger Persson och Bengt Hertzman