Ljunghed, gravrösen och promenadstråk


Fauna och flora
Hitta hit
Vill du veta mer?

Inne i Ljungbyhed finns en vacker rest av de tidigare hedarna som tidigare bredde ut sig i trakten. Området kallas Skräddareheden eller som det förr kallades Strids dalar. Här ligger också Riseberga – Färingtofta Hembygdsförenings stuga. På ljungheden finns ett gravfält som troligen är från järnåldern.
Ursprungligen har här funnits 26 gravhögar och en stensättning som kallas Kungsstenarna. Här växer fortfarande många av de örter som fanns på de gamla hedarna. Här finns också ett rikt insektsliv.

Hembygdsstugan vintertid

Denna ryggåsstuga som byggdes i början på 1800- talet låg från början i Rya socken nära Örkelljunga. Den inköptes 1939 av hembygdsföreningen då man inte hittade motsvarande stuga inom Riseberga socken. Stugan invigdes på sin nya plats 1944.

Stallbyggnaden som tillkommit senare hörde ursprungligen till gården Kröglan i skogsbygden nordost om Färingtofta.

Upp

Flora och fauna

Här finns en rik örtflora och på sommaren blommar här slåttergubbe, svinrot, åkervädd, flockfibbla och gulsporre. På sensommaren färgas marken violett av ljungens blommor. Blommorna lockar till sig mängder av fjärilar och bland arterna som finns här märks vitfläckig guldvinge, bredbrämad bastardsvärmare och grön metallvingesvärmare.

Här kan man ansluta till vandringsleden längs Rönne å mot Spången. Denna led går genom mycket varierad natur med frodig vegetation. Nära ån finns rester av ängar där det växer brudbröd, rödklint, ängsvädd, grönvit nattviol och många andra örter. Fågellivet är rikt och du kan möta steglits, kärrsångare, härmsångare och mindre hackspett. Vid ån finns rikligt med trollsländor och på näckrosbladen sitter bland annat större rödögonflickslända. Läs mer om Ljungbyhedsstigen.

Fler bilder då och nu

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till SkräddarehedenVar vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.0766, 13.2405

Upp

Vill du veta mer

Bondeliv i Riseberga och lägerliv i Ljungbyhed – en sockenbok av Patrik Haller

 


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2017-10-10 av Inger Persson och Bengt Hertzman