Rönneådalen vid Stockamöllan har något för alla

Stockamöllan nära kanotcentralen och muséet Foto: Bengt Hertzman

Allmänt

För många är nog Stockamöllan mest känt för att man kan hyra kanoter där och många är de som paddlar längs Rönneå i den vackra dalgången mot Billinge, Dalen, Natthall och Djupadal. För den som vill vandra eller promenera finns det ett omfattande nätverk av märkta stigar.

Rönneås dalgång vid Stockamöllan Foto: Bengt Hertzman

Naturen är helt fantastisk med lummiga lövskogar med gott om gamla träd och torde i förhållande till sin yta vara ett av de artrikaste i Skåne oavsett om man är intresserad av fåglar, insekter, växter eller svampar. För den trollsländeintresserade är trakten ett eldorado med bland annat riklig förekomst av spetsfläckad trollslända.

Spetsfläckade trollsländor i parning på gul svärdslilja Foto: Bengt Hertzman

Man kan nöja sig med en kortare promenad och slå sig ner vid ån och bara njuta av stillheten och vattnets ljud.

Kabbeleka speglar sig i Rönneå Foto: Bengt Hertzman

Några hundra meter från Stockamöllan står en minnessten, Stenbocksstenen, där delar av den svenska armén vadade över Rönneå inför slaget vid Helsingborg 1710.

Här har legat vattenkvarnar sedan medeltiden som utnyttjade Rönneås forsar. Namnet Stockamöllan är belagt första gången 1682, då Per Persson (kallad Per Möllare) på Bögerup byggde upp sin av danskar nedbrända kvarn. Verksamheten har under århundradena förutom kvarnar bestått av stampverk, såg, smedja, snickerifabrik och från början av 1900-talet av mekanisk verkstad som på senare år tillverkade truckar.

Gamla Stockamöllan byggt 1868 av Måns Sonesson Foto: Ingrid & Kjell Pettersson

Idag är industriverksamheten nedlagd men mycket av den intressanta historien kan fortfarande beskådas i form av äldre byggnader, inte minst kvarnar som Bålamöllan, Sågmöllan och Rönnemölla, den sistnämnda var i drift fram till 1990-talet. Ett industrimuseum finns i den gamla Stampen. I närheten av Mölleriket mot Vittseröd har det förekommit omfattande brytning av sandsten, främst till kvarnhjul.

Bålamöllan 2021 Foto: Ingrid & Kjell Pettersson

Kanotcentralen finns i nedervåningen av kontorsbyggnaden, vägg i vägg med Kulturfabriken (Stockamöllans kvarnbyggnad) som hyrs av Möllerikeföreningen (Stockamöllans byaförening) och Industrimuseet (i Stampen) som också finns med bland hyresgästerna.

På Möllerikeföreningens hemsida www.mollerikeforeningen.se finns information om vad som händer i bygden och där kan du också ladda ner Möllerikeguiden med alla vandringsstigarna. Stigarna utgår från ”Torget” i Stockamöllan.

Läs mer om Stockamöllans historia på www.skanes-nordvastpassage.se/lite-om-stockamollans-historia/

Industrimuseet Stockamöllan ingår i Stiftelsen Gamlegård.

Industrimuseet i Stockamöllan visar såväl byns/bygdens som Stockamöllan AB´s historia och utveckling.

Museet öppnades 1992, dåvarande VD Christer Svensson fann att väldigt mycket material fanns sparat från företagets tillkomst, det blev grunden till samlingarna som visas. Museet är öppet kl. 18.00 – 20.00 torsdagskvällar i juli månad samt efter överenskommelse via telefon till:
Ingrid Pettersson tel.nr 070-952 53 64
Christina Sörensen 073-061 23 47

Besök gärna ”industrimuseet Stockamöllan”, på facebook där vi kommer att informera om eventuella extra öppettider.

https://www.hembygd.se/gamlegardbillinge/industrimuseet-1 finns också information om Industrimuseet.

Vandringsleder

På vandring i ramslök Foto: Bengt Hertzman

Från ”Torget” i Stockamöllan utgår sex vandringsleder, den kortaste som går till Stenbocksstenen är ca 1 km. På stenen kan du läsa om när Magnus Stenbock gick över Rönne å och samtidigt njuta av den fina utsikten. Om man väljer den längsta slingan ca 10 km passerar man stenbrotten där man sedan urminnes tider bröt sandsten till vattenkvarnarna längs Rönne å, det bröts även sten till Lunds domkyrka här. Lederna är uppmärkta av stolpar med färger för respektive runda, men det går även att kombinerade de olika rundorna. På Möllerikeföreningens hemsida hittar man en karta med lederna utmärkta. www.mollerikeforeningen.se

Väck barnens förundran! Foto: Bengt Hertzman

Kanotpaddling

Kanotcentralen i Stockamöllan erbjuder paddling i Rönneå från april till oktober. Paddelturen bjuder på en härlig omväxling, både i omgivande natur och i själva paddlingen. Du kommer närmare vårt vackra landskap med åkermark och skogar som på vissa ställen växer så tätt att det känns som att paddla genom en tunnel. Information om hur det fungerar och om bokning hittar man på www.kanotcentralen.se

Kanotister på väg från Stockamöllan mot Billinge Foto: Bengt Hertzman

Butiker

I byns äldsta hus Stättan byggt 1783 finns idag två butiker Lilla fröken Fröjd och Stenhuset Antik. I ladan strax intill huserar Frid & Fröjd alla tre butikerna bjuder på en härlig blandning av antikt, nytt, retro och nostalgi.

Stättan 2021 Foto: Ingrid & Kjell Pettersson

Kombinera gärna ett besök i butikerna med en promenad på någon av våra vandringsleder som utgår från Torget i Stockamöllan.

Aurorafjäril flyger i april och maj Foto: Bengt Hertzman

Naturen vid Stockamöllan
Från bron över Rönneå nära industrimuseum och kanotcentral Foto: Bengt Hertzman

Som nämnts finns det få platser i Skåne med så så stora naturvärden som Stockamöllan på en så begränsad yta. Ädellövskog med många gamla evighetsträd av ek och bok, en mycket rik flora med flera sällsyntheter och området har en av Skånes mest mångskiftande svampflora med åtskilliga rariteter. För den insektsintresserade finns mycket att upptäcka, mest känt är rikedomen på trollsländor som dessutom är lätta att studera på flera platser.

Kring Kvarndammen

Kungsfiskare vid kvarndammen Foto: Bengt Hertzman

Vid kvarndammen och Rönneå nära industrimuseum väntar många upplevelser på dig. Slå dig ner och chansen är stor att du får se både forsärla och kungsfiskare och om det är på vintern, strömstare. Drillsnäppornas spel hörs på försommaren och svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, sädesärla, lövsångare och många fler fåglar finns att se. Med lite tur kanske den ovanliga mindre hackspetten visar sig, den trivs bland äldre alar längs vatten.

Forsärla Foto: Bengt Hertzman

Här flyger Rönneås egen trollslända, den spetsfläckiga på försommaren och i den frodiga vegetationen finns kabbeleka, gulsippa, gulplister, gul svärdslilja, hampflockel och rödblära.

Bålamöllan

Bron vid Bålamöllan Foto: Bengt Hertzman

Om du följer en av promenadstigarna, Vittserödsrundan, så passerar du en bro över Rönneå vid Bålamöllan, en av Skånes största vattenkvarnar som var i drift fram till tidigt 1900-tal. Stanna till vid bron, oavsett årstid finns här mycket att uppleva. Fågellivet är mycket rikt med god chans att se kungsfiskare, gråhäger, knipa och drillsnäppa. På försommaren sjunger här kärrsångare, trädgårdsångare, sävsångare, sävsparv, näktergal och många fler.

Kniphona

Från slutet av maj och fram under sommaren är rikedomen på trollsländor stor och här kan du se spetsfläckad trollslända, stenflodtrollslända, sandflodtrollslända, större och mindre sjötrollslända, flodflicksända för att inte tala om de vackra blå och blåbandade jungfrusländorna i sin dansande flykt över vattnet. Här finns också andra insekter såsom hundkäxbock, kvickgräsfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril m fl. I ån och i omgivningarna växer till exempel pilblad, gul näckros och ängsruta. Snett emot Bålamöllan ligger den lilla Sågmöllan, en ramsåg som också lades ner i början av 1900-talet.

Blåbandad jungfruslända Foto: Bengt Hertzman

Du passerar en stor damm på vänster hand och i den sydöstra delen kan du vika av till vänster på en mindre stig uppför backen. Ungefär där stigen börjar växer en del trevliga växter såsom bergmynta. Vid den lilla ängen bakom grinden finns gott om fjärilar och det är en mycket bra plats att komma nära trollsländor, inte minst den spetsfläckiga som här vissa år kan finnas i stora mängder.

Hona av spetsfläckad trollslända Foto: Bengt Hertzman

Om du fortsätter den lilla stigen förbi dammens östra sida kommer du upp till en ås. På den norra sidan är det till stora delar planterad gran men på den södra sidan finns mycket fin ädellövskog med stort inslag av gamla träd såsom bok, ek och avenbok. Även uppe på åsen finns några jätteträd, framför allt bok.

Stigen på åsen med gammelbokar Foto: Bengt Hertzman

När stigen börjar gå nerför så finns en fuktig lövskog på den södra sidan med stora ekar med inslag av hassel, al, avenbok och bok. I området finns flera ovanliga svampar såsom koralltaggsvamp. Här finns god chans att se större och mindre hackspett.

Mindre hackspett Foto: Bengt Hertzman

Stigen kommer efter några hundra meter ut på en liten skogsväg där du kan välja att gå vänster tillbaka mot bron och kanotcentralen eller ta vägen mot nordost som ingår i Vittserödsrundan och Uggleskriksrundan.

Rönnemölla och Rövaregången

Rönnemölla med kvarndammen Foto: Bengt Hertzman

Mellan Wilhelm Sonessons Väg (där slingan mot Bålamöllan går genom parken) och landsvägen ligger ett mindre lummigt skogsområde som kallas Rövaregången där man gå en liten stig. Ursprungligen gick Rönneå hit och detta var tilläggsplats för roddbåt. Här finns en källa och den pampiga utsiktsterassen byggd 1915. Nedanför går den gamla landsvägen som idag mest är en stig.

Gamla Landsvägen Foto: Bengt Hertzman

Här finns ett rikt fågelliv och flora. Bland annat den ovanliga högresta gullstånds, buskstjärnblomma, lundarv, gulsippa, gulplister m m. På de gamla ekarna finns till exempel oxtungsvamp. Gullstånds växer också kring dammen vid Rönnemölla som ligger tvärs över vägen. Rönnemölla var i bruk till 1996.

Gullstånds Foto: Bengt Hertzman

Bögerupsbranten och Stenbocksstenen

Gulplister vid jättebok i Bögerupsbranten Foto: Bengt Hertzman

Om du passerar bron över Rönneå strax förbi kanotcentralen så slingrar sig vägen uppför backen mot Bögerup. Efter några hundra meter finns en glänta i den frodiga lövskogen där det står en stor minnessten, den så kallade Stenbocksstenen. Den är rest till minne av när Magnus Stenbock och hans armé gick över Rönneå på väg till slaget vid Helsingborg 1710.

Här finns ett antal bord gjorda av gamla kvarnhjul tillverkade i trakten (stenbrotten vid Vittseröd) där man kan sitta och vila. Lövskogen i branten mot Rönneå förbi Stenbocksstenen och bort mot Bögerup är en av de artrikaste lövskogarna i Skåne och är numera biotopskyddad via naturvårdsavtal med markägaren. Du följer vägen fram till vägskälet där Uggleskriksslingan viker in till höger på en mindre skogsväg. I brynet vid vägen blommar flera sällsynta växter under sommaren, den mest ovanliga är kärrnäva men här finns även brudborste, kärrjohannesört, skogsvicker och hässleklocka.

Kärrnäva med pendelblomfluga nära Bögerupsbranten Foto: Bengt Hertzman

Här kan du även hålla ögonen öppna efter en intressanta insekter som sexfläckig blombock, fläckig blombock och brun björnblomfluga.

Brun björnblomfluga Foto: Bengt Hertzman

Gå ytterligare ett par hundra meter så går en mindre stig nerför branten till vänster. Här finns ytterligare ett antal ovanliga växter såsom nästrot och luddjohannesört. På våren och försommaren lundarv, myskmadra, lundviol, underviol, vätteros och gulsippa och stora bestånd av ramslök.

Stigen genom avenbok o ramslök vid Bögerupsbranten Foto: Bengt Hertzman

I skogen sjunger grönsångare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, gärdsmyg, skogsduva, trädkrypare och andra fåglar. Området är också en av Skånes allra förnämsta svamplokaler med en lång lista sällsyntheter men även matsvamp som blek taggsvamp och svart trumpetsvamp. Bland ovanliga arter som är funna här kan nämnas korallticka, grenticka, , scharlakansvaxskivling, stor lilariska, rävspindling, guldkremla, igelkottröksvamp, rutbläcksvamp, violett fingersvamp samt flera andra arter fingersvampar.

Scharlakansröd vaxskivling Foto: Bengt Hertzman

Stigen går ner till den så kallade Skogskyrkan, en tidigare plats för utomhusgudstjänster. Här viker också en stig av ut till vänster via en bro över ån och du kommer till Åbackarna, en underbar plats att njuta en fika med fin vy över ådalen och med stora ekar på höjderna.

Skogsduva Foto: Tommi Sandberg

Här flyger aurorafjärilar i maj bland blommande ängsbräsmor och över skogsbrynen kretsar ormvråkar och glador. Du kan få se skogsduvan i spelflykt och kungsfiskaren blixtra förbi. På hösten är det en bra plats att se på fågelsträck. Vid bron är det gott om trollsländor och andra insekter.

Utsikt från Åbackarna. Foto: Bengt Hertzman

Stigen fortsätter i skogen och klättrar upp mot Bögerup (det sluttar väldigt brant mot ån så var lite försiktig!) och du kommer snart ut på grusvägen igen strax innan den gården. Om du vandrar på försommaren går du igenom ramslök men akta de få S:t Pers Nycklar som ännu växer på stigen!

Lundarv Foto:Bengt Hertzman

Bortom Bögerups gård går vägen till vänster mot Gunnaröds gård. Vid bron över Rönneå finns Gunnarödsrasten där man kan rasta både som bilist, kanotist, cyklist och vandrare. Yppig vegetation med till exempel gulsippor och nere vid ån kan du enkelt vid rätt tid lyssna på rörsångare, sävsparv, näktergal med flera och se olika trollsländor. Du kan också i vägskälet vid Bögerup vandra österut på Bögerupsrundan som du kan förlänga med Stenbrottsrundan (Se Möllerikeguiden).

Från Gunnarödsrasten, Bögerupsbranten till vänster Foto: Bengt Hertzman

Fortsätter du över Rönneå mot Gunnaröd passerar du en liten dalgång med mycket rik flora och fågelliv kallad lilla Skäralid och uppe vid vägskälet innan Gunnaröd kan du stanna vid Galgabacken. Det är en fascinerande plats med många historier, gammal tingsplats, offerplats och begravningsplats med domarringar.

Galgabacken Foto: Bengt Hertzman

Gunnaröds gård vars djur betar vid Rönneå har en gårdsbutik www.gunnarodsgard.se

Mer inspiration och fakta om det beskrivna området hittar du på www.mittriket.se

Tack till Ingrid och Kjell Pettersson i Möllerikeföreningen för hjälp med fakta om Stockamöllans historia och foton.

Hitta hit

Stockamöllan hittar du längs väg 13 ett stycke förbi Billinge om du kommer från Röstångahållet. Kommer du från Höör svänger du höger vid Hasslebro och från Eslöv till vänster vid Hasslebro.

Det går att ta sig med kollektivtrafik till Stockamöllan med buss 518 från Stehag eller Klippan. Bussen stannar i norra änden av samhället.

Den som kör bil parkerar antingen vid Torget i centrum koordinater: 55.945343, 13.376069 eller i före detta industriområdet bakom kanotcentralen koordinater 55.947974, 13.371842

 


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2021-07-06 av Bengt Hertzman