Ädellövskog, hagar och eldorado för växtintresserade

Landskap vid Rönneå NO Billinge, 2012 Foto: Bengt Hertzman

Nordost om Billinge flyter Rönneå fram i en dal med skogsklädda sidor men stora delar av själva dalen upptas av betesmarker, både öppna och lövskogsbevuxna hagar där inslaget av gamla ekar och bokar är stort. Ån har ett slingrande förlopp och på en del sträckor finns fuktiga ängar som förr använts till slåtter. På några platser finns stora flyttblock som skapar magi.

Flora
Djurliv
Hitta hit
Bra att veta

Lummiga och vackra miljöer präglar Dalen Foto: Bengt Hertzman

Lummiga och vackra miljöer präglar Dalen Foto: Bengt Hertzman

Naturen är mycket vacker och omväxlande.  Floran innehåller flera sällsynta arter som trivs på näringsrik mark och området tillhör precis som de närbelägna Natthall, Allarps bjär och Stockamöllan de främsta lokalerna för den skånska vårens vilda örter. Att komma hit i april och vandra bland nunneört, gullpudra och gulsippa medan man lyssnar till dubbeltrastens sång och skogssnäppans spel är en intensiv upplevelse. Fågellivet är i övrigt mångskiftande med arter som knipa, forsärla, mindre hackspett, gröngöling, trana, grönsångare, kungsfiskare och stenknäck. Området vid Dalen tillhör de vackraste och mest omväxlande längs hela Rönneåns dalgång. Platsen ligger i Eslövs kommun.

Upp

Flora
Vårblomning av hålnunneört o sippor vid Dalen

Vårblomning av hålnunneört, svalört o sippor vid Dalen Foto: Bengt Hertzman

Speciellt i den västra branten närheten av gården Dalen cirka 3,5 km nordost om Billinge är växligheten frodig och innehåller nästan hela noblessen i den skånska vårfloran; blåsippa, gulsippa, desmeknopp, lundvårlök, vätteros, tandrot, smånunneört och hålnunneört. Den sistnämnda arten har här en av sina största återstående växtplatser i Skåne.

Hålnunneört vid Dalen 2013 Foto: Bengt Hertzman

Hålnunneört vid Dalen Foto: Bengt Hertzman

Harsyra vid Dalen Foto: Bengt Hertzman

Harsyra vid Dalen Foto: Bengt Hertzman

S:t Pers nycklar Foto: Bengt Hertzman

S:t Pers nycklar Foto: Bengt Hertzman

Framåt försommaren blommar  skogsbräsma, lundbräsma, liljekonvalj, storrams, S:t Pers nycklar och tvåblad. I de brantaste partierna kan man hitta den numera sällsynta glansnävan samt vispstarr och bergslok.

Andra örter som förekommer i stor i skog och hage är gulplister, skogsviol, lundviol, harsyra, vitsippa, lungört, vårlök och svalört. På de fuktiga ängarna blommar kabbelekan i stor mängd på försommaren tillsammans med ängsbräsma och kärrbräsma. I ån växer bland annat pilblad. Svampfloran är dåligt undersökt men med tanke på biotoperna som finns här bör den vara rik. Till de arter som hittats kan nämnas koralltaggsvamp, purpurkremla, rosenkremla, puckelbläcksvamp och blek taggsvamp.

Koralltaggsvamp Foto: Bengt Hertzman

Upp

Djurlivet

Området är intressant året om för den fågelintresserade. Kring ån kan du beroende på årstid få se och höra forsärla, drillsnäppa, knipa, storskrake, gråhäger, kungsfiskare och sångsvan. I sluttningarnas frodiga bok- och ekskog sjunger många av våra småfåglar på våren och försommaren såsom grönsångare, svartvit flugsnappare, nötväcka, trädkrypare, entita och stenknäck. Nötskrika, korp, större hackspett, gröngöling och spillkråka är andra ljudliga fåglar vars läten brukar höras över nejden.

Trädgårdssångare rastande i nyponbuske i sept Foto: Bengt Hertzman

Trädgårdssångare rastande i nyponbuske i sept Foto: Bengt Hertzman

Där skogen öppnar sig och beteshagar, buskmarker och öppna ängar tar vid finns arter som trädpiplärka, rödhake, trädgårdssångare, kärrsångare, taltrast, dubbeltrast, sävsparv, stjärtmes, sädesärla och gulsparv. Skogssnäppa och enkelbeckasin hörs spela över maderna på våren och morkullan drar i skymningen. Flera arter hackspett förekommer där klenoden är den mindre hackspetten som gärna håller till i al- och sälgbestånd längs ån. Rovfåglar syns ofta kretsa över sluttningarna, framför allt ormvråk, glada, tornfalk och sparvhök men även en och annan havsörn syns dra förbi.

Nötskrika Foto: Bengt Hertzman

Nötskrika Foto: Bengt Hertzman

Man ser spår av vildsvin lite överallt men man ser sällan djuren men däremot ser man ganska ofta rådjur. Snoken är inte sällsynt och vanlig groda och padda förekommer i kärren. På våren och försommaren flyger fjärilar som mindre guldvinge, aurorafjäril, vinbärsfuks, citronfjäril, nässelfjäril och påfågelöga över ängar och i gläntor.

Par av mindre guldvinge Foto: Bengt Hertzman

Par av mindre guldvinge Foto: Bengt Hertzman

Det finns många intressanta platser längs Rönneå från Billinge till Natthall med rik fauna och flora men en del är svåra att nå. Om marken är frusen kan man vintertid göra en vandring längs ån på en längre sträcka men man får vara beredd på att ta sig över en del stängsel. Annars är det inte fel att bara slå sig ner och njuta av landskapet och platsens skönhet. Kanske kommer en kungsfiskare förbi.

Vårkväll bland stenblocken vid ån Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Dalen
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 55.9863, 13.3530

För att nå området kör man av i Billinge på en väg som går norrut mot Billinge fälad på västra sidan av Rönneå. Efter cirka 2  kilometer ligger passerar man Storegård och omgivande öppna landskap och efter ytterligare några hundra meter går vägen in skogen. Man fortsätter ytterligare cirka en kilometer och sedan har man det beskrivna området på höger hand innan gården Dalen. Det finns några platser längs vägen där det går att parkera. Sedan får du söka dig ner i sluttningen, på ett par platser går små körvägar ner i dalen.

Man kan också angöra från Röstånga. Man kör mot Anderstorp med Jällabjär på vänster sida. Efter avtagsvägen in mot Jällabjärs parkering går en väg mot Billinge till höger. Följ denna tills den svänger 90 grader höger strax innan Rönneådalen, kör ytterligare några hundra meter genom jordbrukslandskap och precis när du kommer in i skogen så finns möjlighet att parkera på höger sida av vägen. Gå cirka 100 meter i riktning Billinge och du hittar en liten markväg ner i dalen till vänster.

Kommer du på ån i kanot så hittar du platsen tack vare alla de stora stenblocken nere vid vattnet.

Utblick en vårdag Foto: Bengt Hertzman

Upp

Bra att veta

Jakt kan förekomma vissa tider. Kanotister såväl som vandrare som rastar här, glöm inte att hålla snyggt och ta allt skräp med er hem.


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-04-13 av Bengt Hertzman